Utmärkelser

 

images

Gasellföretag

Täta Tak Entreprenad AB blev utsett till Gasellföretag 2006, 2008 och 2009 av Dagens Industri

Di skriver; -Vi har funnit att ditt företag är ett av Sveriges snabbaste växande företag och har levt upp till följande hårda kriterier…

En gasell är;

Man skall ha vuxit organiskt och inte genom fusioner eller uppköp.

Minst 10 anställda och omsätta mer än 10 miljoner/år.

Offentliggjort minst fyra årsredovisningar.

De tre senaste åren kontinuerligt ökat omsättningen och samtidigt minst fördubblat sin omsättning.

Man skall även ha ett positivt rörelseresultat för de fyra verksamhetsåren

I övrigt ha sunda finanser.

 

index

Superföretag 

Tidningen Veckans Affärer gör varje år en undersökning och granskar alla svenska företag med en omsättning över 10 miljoner.

I undersökningen krävs att företaget presterar på topp inom sex olika grenar: Tillväxt, Vinst, Avkastning, Effektivitet, Kapitalstruktur och Finansiering.

Dessutom ska företaget ha presterat på topp under minst fyra år. De företag som gör detta erhåller titeln Superföretag.

Tidningen vill med denna utmärkelse synliggöra företag som är goda förebilder för svensk näringsliv.

Täta Tak Entreprenad AB är det enda takföretag Sverige som erhöll pris år 2007, 2008, 2009 och 2014, något vi är stolta över!

 

aaa-rating

 

Trippel-A

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Tryggt för dig som kund att veta!