För AkzoNobels räkning har vi monterat tätskikt på ett större tak om ca 5.000 kvm helt utan värme eller andra heta arbeten.

Har ni fastigheter med känslig tillverkning eller där det av andra orsaker kräver special montering, tveka inte att kontakta oss.