När MKB Fastighets AB bjuder in samtliga sina hyresgäster på Nydala till sin årliga Nydalatorgsdag fanns Täta Tak med och visade hur tätskikt och sedumtak fungerar tillsammans och vilka vinster man miljömässigt kan göra.