Styrelse

Täta Tak Entreprenad AB har följande styrelse sammansättning:

Ordförande:

Christian Rasmusson, advokat (Öresund Advokat AB)

Styrelseledamot:

Tobias Lagström Radomski, VD Täta Tak

Maria Lagström Radomski, personalchef Täta Tak

Ekonomisk rådgivare:

Christofer Hultén, revisor (partner Grant Thornton)

Nicklas Strömbeck, ekonomichef Täta Tak