Project Description

För Jernhusen har vi utfört tilläggsisolering, nytt tätskikt samt nya plåtarbeten

på “båghallen” över Malmö Central.