Project Description

På servicecentret Tuppen och fastighetsägarna Lifra L&B i Malmö AB´s fastighet

har vi monterat nytt tätskikt samt även nya plåtarbeten.