Project Description

Åt BRF Ringstedt har vi utfört kompletta takomläggningar inkl. nya plåtarbeten samt även fasadarbeten på deras sju huskroppar.