Project Description

Åt BRF Hanaholm har vi utfört takomläggning samt plåtarbeten på tre huskroppar. Beställare är K-fasader AB och deras kund BRF Hanaholm.