Derbigum

Derbigum täcker världens tak
 


PRS : Perwez, Belgien.


PERFORMANCE ROOF SYSTEMS :
Kansas City, USA.

Derbigum marknadsförs över hela världen och tillverkningen sker i två fabriker. PRS är certifierade enligt ISO 9002, ISO 14001 samt EMAS.

Varje land har en särpräglad kultur, inte minst när det gäller dess takindustri. Lagar, föreskrifter och traditioner varierar. Derbigum-succén beror på en anpassning till dessa variabler med fyra gemensamma grundsatser:

  • produkter med hög kvalitet som passar klimatet.
  • skickligt hantverk och auktoriserade entrepenörer.
  • tekniskt stöd till användare.
  • trygga garantier för fastighetsägare.

Data från kvalitetsuppföljningar av tak i alla varierande klimat och typer av tak samlas i en gemensam databas. Tillsammans förfogar nu de tre Derbigum-fabrikerna över en unik källa för information om var och en av dessa grundsatser och innehållet bygger på flera års erfarenhet av produktion, läggning och service.

Databasen används för att koppla samman tillverkning, forskning, produktutveckling och kundservice. Måler är att vidmakthålla och förbättra anpassningen till regionala krav och behov.

Derbigum är förbundet med högsta kvalitet i teknik och service i alla länder där det marknadsförs.

Önskar du mer information om Derbigum, klicka då gärna här!