Miljö

Lika viktig är omtanken om miljön, dig och våra hantverkare.

blommor_miljo-3

Derbigum värnar om en byggnads inre miljö genom att vara ett tryggt och säkert tätskikt på taket. Men produktkonceptet “Täta Tak med Derbigum” sträcker sig längre än så. Det värnar om den gemensamma miljön även utanför och kring byggnaden.

Detta innebär att vi städar efter oss och tar vara på allt spillmaterial (det som är ett av våra leveranslöften) dessutom att vi ständigt söker nya metoder för vårt arbete. Dels för att du som finns i dess närhet bara ska behöva ana att det pågår ett arbete, inte störas av det, dels för att ge våra hantverkare en bättre arbetsmiljö.

Samma sak gäller för omgivningarna. Vi ska inte lämna några spår efter oss. Bara ett tätt och tryggt tak.