Protan – först igen!

Protan är det första företaget som fått sina tätskiktsprodukter P-märkta. P-märkning innebär att tredje part, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, har kontrollerat att produkterna motsvarar Boverkets krav samt att de uppgifter som lämnas är korrekta.