Siplast tätskiktsmattor för låglutande tak håller mycket hög kvalitet och ger tak som är anpassade till svenskt klimat.

Siplast Primaflex är moderna tätskiktsprodukter uppbyggda av SBS-modifierad bitumen på stommar av polyester.

SBS är en polymer som ger bitumenet egenskaper med bland annat mycket stor töjbarhet, smidigt och elastiskt ned till -20 C. Produkten kan därför ta upp rörelser i underlaget och utsättas för isbildning utan att brista. Utifrån dessa egenskaper och erfarenheter från produkter från 1970-talet med samma principiella uppbyggnad bedöms livslängden därför vara ca 40 år.

Alla våra tätskiktsmattor uppfyller kraven för Brandklass T och BROOF(t2) samt är P-märkta enligt certifieringsregel 001.

Primaflexprodukterna ingår i Tätskiktssystem Primaflex och används till de flest förekommande underlag.