En presentation av industrins ledare inom SBS-modifierad bitumen

I mer än 35 år har Siplast varit ledande inom utveckling och tillverkning av världens mest avancerade tak- och tätskiktssystem. Som medlem i Icopalgruppen, en av världens största kommersiella taktillverkare, har Siplast en nyskapande historia.

I slutet av 1960-talet utvecklade Siplast forskning och utveckling i samverkan med Shell Chemical of Europé SBS- (styren-butadien-styren) modifierad bitumen. Vi fann att genom att tillsätta SBS till bitumen på ett lämpligt sätt kunde man producera en elastomerblandning med execeptionell elastisk förmåga över ett brett temperaturområde.

Det finns Siplast-tak lagda under de första åren med vår SBS-blandning som fortfarande är funktionsdugliga. Sedan dess har Siplasts tekniska taksystem monterats på alla typer av takkonstruktioner i mycket varierande väderförhållanden i mer än 40 länder.

siplast_logotyp