Vi på Täta Tak var glada att välkomna en delegation med politiker från Helsingborg samt även representanter från Helsingborgsstads näringslivskontor.

De som syns på bilden är Jonathan Weberg från Täta Tak, Maria Lagström Radomski från Täta Tak, Magnus Friberg från Miljöpartiet, Monica Arvidsson från Socialdemokraterna, Anders Lundström från Kristdemokraterna och slutligen Tobias Radomski från Täta Tak. Bakom kameran stod Håkan Sturesson från näringslivskontoret.